Svensk Hemleverans och Budbee samarbetar sedan i början av maj för att erbjuda hemleveranser på kvällstid i Uppsala.

Nu utökar vi samarbetet från och med 17 juni.

Sedan starten har uppdraget haft en positiv volymökning och är ett bra komplement till vår övriga verksamhet. Uppdraget innebär hemleveranser av e-handelspaket 5 kvällar i veckan mellan kl. 17-22 och samtidigt sker även en del distribution av tidningar.

Hemleveranser kvällstid är ett bra komplement till vår övriga verksamhet, vi ökar nyttjandegraden på vår vagnpark och ger oss möjlighet att erbjuda fler arbetstillfällen vilket gör oss än mer attraktiva som arbetsgivare då vi historiskt sett till stor del bara kunnat erbjuda deltidsarbeten.

Nu utökar vi samarbetet och den 17 juni startar vi med hemleveranser tillsammans med Budbee i Linköping för att sedan även starta i Norrköping under augusti.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot denna utökning vilken gör oss än mer kompletta i vårt tjänsteutbud, då vi i och med detta löser hemleveranser dygnet runt.

Nyfiken på samarbetet eller intresserad av hållbara hemleveranser? Kontakta oss!

Mattias Ternstedt
mattias.ternstedt@svhl.se
070-373 36 39

Mattias Bodin
mattias.bodin@svhl.se
070-373 32 08

Mer information om Budbee hittar du här