Sedan några veckor tillbaka distribuerar vi upp till 1000 matkassar per vecka i Uppsala, Västervik, Vimmerby och Motala. Det är en stor utökning jämfört med tidigare.

I januari 2018 fick vi i uppdrag att under en tremånadersperiod köra Linas Matkasse i Norrköping på prov. Provperioden förlängdes till följd av ett lyckat och för båda parter lönsamt utfall.
Uppdraget innebär att varje måndagskväll mellan kl 17-22 leverera matkassar till privatpersoner. Under 2018 levererade vi cirka 200 matkassar per vecka.

Under hösten gjorde Linas Matkasse en upphandling avseende sina hemleveranser för i stort sett hela landet. Glädjande nog så blev vi tilldelade uppdrag på de flesta orter vi lämnat anbud och gick från att distribuera ca 200 till ca 1000 matkassar per vecka. Utöver förlängt förtroende i Norrköping så kör vi nu Linas Matkasse även i Uppsala, Västervik, Vimmerby och Motala.