Vi har nu kört den nya utlastningen en tid och vi har några punkter vi måste bli bättre på.

Lastning av ÖC och paketen vid ramperna fungerar inte riktigt fullt ut då man står kvar och sorterar på platsen. Vi måste försöka att snabba på lastningen då det är många bilar som vill in och lasta.

När man sedan åker bort till port nr 7 där dom övriga produkterna lastas så blir det även där trångt, här måste vi försöka att tänka på hur vi ställer bilarna så att så många som möjligt kan lasta samtidigt.

Alla vi vet att detta inte är optimala förutsättningar för ett bra jobb men under byggtiden måste vi alla hjälpas åt för att få detta att fungera.

Bilar ska inte stå på tomgång under lastning, oavsett bilmodell.

Vagnar som används vid lastning ska rullas tillbaka in igen.

Passage genom pressgrannars utrymme är förbjudet för all personal som inte jobbar i packsal eller hos pressgrannar.