Oadresserad direktreklam, gratistidningar och samhällsinformation

Vi kan anpassa distributionen efter dina behov, oavsett om det är en totalutdelning i en kommun eller ett begränsat område så löser vi detta.

  • Oadresserad direktreklam delas ut till samtliga hushåll som inte tackar nej till reklam.
  • Gratistidningar delas ut till samtliga hushåll som inte tackar nej till gratistidningar.
  • Samhällsinformation delas ut till samtliga hushåll och kan enligt lag inte avsägas. Utskick görs från stat, kommun, politiska partier, kyrkan och ideella föreningar.