På lördag den 9 oktober är det Tidningsbudens dag och då uppmärksammar vi sista länken i den långa kedja av yrken som arbetar med att sprida det fria ordet.

Grunden för NTM-koncernens verksamhet är det fria ordet. Med våra medier bidrar vi till ett öppet och demokratiskt samhälle.
Varje dag levererar våra distributörer tidningar, post, paket och reklam till alla postlådor i våra utdelningsområden.

Varmt som kallt – i vått och torrt och från norr till söder gör vi vårt yttersta för att leveranserna håller hög kvalitet och är miljömässigt hållbara.