Paketaffären fortsätter att växa. I augusti slog Svensk hemleverans nytt rekord i antalet utdelade paket. En bidragande orsak är Early Birds nya tjänst som gör det möjligt att skicka paket mellan privatpersoner.

‑ Normalt sätt är augusti en period med lägre volymer men i år slog vi ”all time high” och levererade 298 000 Early Bird-paket, vilket är en ökning med 21 % jämfört med augusti förra året, säger Mattias Ternstedt, vd på Svensk hemleverans.

Till skillnad från marknadstrenden, där omsättningsutvecklingen i e-handeln minskat under 2023, så ser Svensk hemleverans en positiv utveckling.

‑ Under första halvåret av 2023 har vi konstaterat en generellt minskad omsättning för e-handelsmarknaden med 4 %, men hos Svensk hemleverans och Early Bird är trenden istället positiv, berättar Mattias Ternstedt.

Hittills i år har NTM:s distributionsbolag delat ut nästan två miljoner paket. Under perioden januari till augusti har antalet levererade paket ökat med 13 % jämfört med samma period förra året.

‑ Vi ser att varumärket Early Bird nu har etablerat sig som en trygg och smidig aktör på marknaden. Vår styrka är vi levererar direkt hem till kunden under natten. Kunden behöver inte vänta hemma på en leverans eller ta sig till ett ombud, säger Mattias Bodin, som är marknadschef på Svensk hemleverans.

Emissionsfria leveranser

Svensk hemleverans har ett tydligt hållbarhetsfokus, som genomsyrar hela verksamheten.

‑  Vår fördel är ju att de paket vi delar ut ingår in en redan befintlig infrastruktur. När vi kör ut morgontidningen så delar vi också ut paket och brev. Dessutom har vi ett stort antal gång- och cykelbud. I tätort är 98 % av våra leveranser Få kan mäta sig med det, säger Mattias Bodin.

Ny tjänst anpassad för andrahandsmarknaden

En bidragande faktor till det ökade antalet leveranser för Svensk hemleverans är Early Birds nya tjänst för cirkulär försäljning, som gör det möjligt att skicka paket mellan privatpersoner som handlat varor på andrahandsmarknaden. Flera svenska digitala marknadsplatser, där det går att sälja och köpa begagnade varor, har nyligen kommunicerat att försäljningen har varit väldigt stark under den senaste tiden. Early Bird har kompletterat sitt tjänsteutbud och lanserat en tjänst för cirkulär försäljning. Med tjänsten ”Hem till hem” skickas paket från privatpersoner till privatpersoner.

‑ Vi kan konstatera en beteendeförändring där vi ser en stark utveckling för andrahandsmarknaden, vilket kan innebära ytterligare tillväxt för vår del. Vi ser med tillförsikt på framtiden, säger Mattias Bodin.