Svensk Hemleverans insamling till förmån för WaterAid är nu avslutad.

Totalt samlade vi tillsammans ihop 13.200 kr!

Stort tack till alla som hjälpt till att uppmärksamma att 758 miljoner saknar tillgång till rent vatten.

Tillgång till rent vatten är grundläggande för alla samhällen, och brist på rent vatten får konsekvenser inom många områden. Ofta är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. På många håll i världen är det kvinnors och flickors ansvar att hitta och hämta vatten. Det innebär ofta långa vandringar varje dag där de måste bära tunga vattendunkar i svår terräng. Att hämta vatten tar så mycket tid och kraft att flickor missar viktig skoltid och kvinnor har svårt att jobba eller vara aktiva i samhället.
785 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, vilket innebär ungefär var tionde människa på jorden enligt organisationen WaterAid.

Har du frågor om insamlingen eller om Svensk Hemleverans hör av dig till mig.

Anders Frölander, COO
anders.frolander@svhl.se
0703-04 43 30