Svensk Hemleverans hållbarhetsarbete får bästa betyg.

Svensk Hemleverans och Norrbottens Media Distribution, NTM-koncernens distributionsbolag, är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001 sedan 2014.

Varje år gör ett oberoende certifieringsföretag en revision av hur väl vi uppfyller kraven i standarden. Revisorn ägnar ett flertal dagar till att granska rutiner, dokumentation och att genomföra intervjuer med såväl ledning som personal på något av våra platskontor.
I år valde revisorn från BMG Trada Certifiering AB att besöka huvudkontoret och kontoret i Linköping.

Andra året i rad utan avvikelser

Årets revisionsrapport innehåller inte en enda avvikelse mot standardens krav.

–Det är andra året i rad som vi inte får några avvikelser vid revisionen. Jag är väldigt glad och stolt över alla mina kollegor runt om i landet som visar att de ser fördelarna med att jobba aktivt med  miljö- och hållbarhetsfrågor, säger kvalitets- och miljöchef Anders Frölander

Förutom ett antal konkreta förbättringsförslag på hur vi kan vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete fick vi beröm för vår utveckling inom området de senaste åren.

Ett förbättringsområde som revisorn lyfte fram var att vi kan bli bättre på att berätta om allt bra vi gör inom hållbarhetsområdet.

–Vi kan helt klart utveckla vårt sätt att kommunicera såväl internt som externt. Vi gör väldigt mycket bra saker som vi ska vara riktigt stolta över, säger Anders Frölander.

Hållbar utveckling

–Att vara certifierade, och dessutom med så fina resultat vid revisionerna, visar att vi tar ansvar för en hållbar utveckling vilket är viktigt för oss och för våra kunder. Vi får effektivare och mer hållbara processer vilket även bidrar till en bättre lönsamhet, avslutar Anders Frölander

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Vid frågor kontakta:
Anders Frölander, kvalitets- och miljöchef.
anders.frolander@svhl.se, 0703-044330
Emelie Fagerhov-Sjunneskog, kvalitets- och miljösamordnare
emelie-fagerhov@svhl.se, 0708-726085