Sponsringssamarbete

1
Information

2
Frågor

3
Sponsringsformulär

Vi tar ansvar i att stötta lokalsamhället

NTM är lokalt en stor arbetsgivare på de flesta orter där vi verkar och vi ser oss därmed också ha ett stort ansvar att aktivt ta del av och stötta samhället. Detta ansvar tar vi på största allvar genom sponsorsamarbeten som går hand i hand med vår värdegrund och vårt arbete för ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle.

NTM:s värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.

Vår syn på sponsringssamarbeten

Våra sponsringssamarbeten är noga utvalda för att skapa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt skapa nya affärsmöjligheter med dem vi möter på vägen. Sponsring är därmed att likna vid en affärsöverenskommelse där det sker ett utbyte av pengar, tjänster och/eller prestationer.

Vi välkomnar er policy kring hållbarhetsarbete

Inkludering, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss och vi vill vara en del av förändringen framåt. Vi vill därför att våra samarbetspartners arbetar aktivt med dessa frågor. Vi är medvetna om att föreningarna och organisationer kommit olika långt i detta arbete men vi vill att en tydlig policy och strategi finns för ett långsiktigt arbete framåt. Vi ser fram emot att ta del av ert hållbarhetsarbete i samband med att sponsorförfrågan skickas in. Och att vi därmed tillsammans kan bidra till förändringen.

Övriga villkor

NTM förbehåller sig alltid rätten att avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller skäl som ej är överensstämmande med kriterier ovan.

NTM erbjuder gratis annonsutrymme, i mån av plats, i våra tidningar till hjälporganisationer med godkänt 90-konto. Denna typ av sponsring kräver samma engagemang kring hållbarhetsfrågorna som nämns ovan.

Är din verksamhet bred och når ut till många människor? *
Finns din verksamhet inom samhälle, kultur eller idrott? *
Ges det möjlighet till riktigt bra exponering av vårt varumärke? *
Erbjuds möjligheter till aktiviteter där vi som företag når t.ex. ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik? *
Ingår konkreta affärsmöjligheter, t.ex. mervärde för läsare, prenumerationsaffärer, annonsaffärer, i ditt förslag? *
Finns det en konkret plan på hur ni arbetar med hållbarhet kopplat till inkludering, mångfald och jämställdhet? *

Hoppsan! Det verkar som att ni inte uppfyller alla våra kriterier för ett samarbete?

Om du svarat Nej på någon fråga – utveckla ditt förslag och läs igenom vår värdegrund och vårt arbete med långsiktig hållbarhet för att stärka ert erbjudande ytterligare.

Om du svarat Nej på flera frågor är vi sannolikt inte rätt sponsor för dig.

Företag/organisation/förening *
E-post *
Telefonnummer
Titel eller bolag du vill söka sponsring hos *
Beskriv ert företag/organisation/förening kortfattat *
Förklara i korthet hur vårt samarbete kan göra att vi växer tillsammans *
Beskriv vilken typ av sponsring som söks *

Uppladdning av policy-dokument kopplat till jämställdhet, mångfald och inkludering *

Max filstorlek: 50 MB
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx