Personuppgiftspolicy

Svensk Hemleverans HB behandlar dina personuppgifter som du angivit i formuläret och hanterar dem enligt gällande lagstiftning. Registreringen av jobbansökan är helt frivillig och dina uppgifter behandlas med fullständig sekretess och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Dina personuppgifter kommer endast att användas för rekryteringsändamål och rekryteringsstatistik.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter som huvudregel under två år, eller så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar din information inom EU/EES och inom Svensk Hemleverans HB.

Vad kommer vi inte göra med din data?
Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data.
Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt att bli raderad.
Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Skicka din begäran med e-post till rekrytering@svenskhemleverans.se.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).