Packsalen kommer i samband med att distributionsbilarna flyttar att flyttas ner till det som vi kallar “maskin”rummet. Den flytten kommer att påverka vår produktion i alla våra led.  Framöver så kommer ni att hämta distriktstillhörigheter samt bilnyckel hos nattförmannen på givna klockslag beroende på vilket distrikt ni kör. Vi kommer alltså att ta tillbaka dom nycklar som ni fått till nyckelskåpet.  Utlämningen kommer att ske vid huvudentrén där även nattförman kommer sitta efter produktionen. 

Återlämnandet av nycklar och telefon sker genom att man kontaktar nattförman på telefon 013-31 17 50.