I spåren av Corona ser vi ett förändrat konsumtionsbeteende där svenska e-handeln har haft en rekordtillväxt med 40 procent 2020. Svensk Hemleverans har växt ur lokalerna för pakethantering och en ny terminal är nödvändig för att säkerställa hanteringen av de ökade volymerna. Den nya terminalen är en utbyggnad av befintlig tryckerifacilitet på Torvinge i östra Linköping. Byggstarten är i gång och någon gång under senhösten 2022 om allt går enligt tidplan kommer den ca 4000 kvm stora terminalen att tas i drift.

Att nå ut med information till alla är inte alltid så lätt.
För oss känns det viktigt att alla ni som jobbar för Svensk Hemleverans i Linköping med omnejd och som kommer att påverkas under själva byggnationstiden ska ha en möjlighet att själva hålla er uppdaterade och informerade med vad som händer.
Därför har vi öppnat upp den här plattformen för att vi snabbt ska kunna få ut information under byggnationstiden.
// Platschef Håkan Qvarfordt