VK Media och NTM AB har ingått ett samarbete för att bilda en gemensam distributionsverksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Detta strategiska partnerskap kommer att stärka båda företagens distributionsnätverk och erbjuda en effektiv och hållbar lösning för paketdistribution, tidningsdistribution och e-handel.

 

I en bransch som genomgår en betydande omställning är det av största vikt att hitta en hållbar affärsmodell som integrerar olika distributionskanaler för att skapa en effektiv och långsiktigt framgångsrik verksamhet. Från och med den 1 september 2023 kommer den gemensamma distributionsverksamheten att träda i kraft, och från det datumet kommer VK Medias samtliga titlar i Västerbotten i huvudsak att delas ut av egna budbilar.

”Vi är entusiastiska över att inleda detta partnerskap med VK Media. Genom att samarbeta kan vi kombinera våra styrkor och skapa en starkare distributionsplattform som möter behoven på dagens marknad. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre service och skapa en mer hållbar affärsmodell för framtiden”, säger Lina Hedenström.

Svensk hemleverans Norr KB är bolaget som kommer ansvara för driften och Leif Bergström, VD på Svensk hemleverans Norr AB tillägger:

“Som är ansvarig för verksamheten ser vi stora möjligheter i att utveckla en lokal affär tillsammans med VK Media som har en stark position i Västerbotten. Logistik, brev och paket men även andra områden kan vi tillsammans fortsätta utveckla och skapa tillväxt inom.

Den gemensamma distributionsverksamheten kommer att bidra till att förbättra effektiviteten och kvaliteten i distributionen och samtidigt skapa ett ekonomiskt utrymme för fortsatt utveckling mot en mer digital affärsmodell kopplat till prenumerationsaffären.

”Genom vårt gemensamma bolag med NTM AB tar vi ett viktigt steg mot att optimera vårt distributionsnätverk och möta de utmaningar som vår bransch står inför”, säger Jimmie Näslund, vd och koncernchef för VK Media. “Paketaffären har utvecklat sig till att bli ett viktigt komplement i vår tidningsdistribution. Att nu få äga hela värdekedjan bidrar till att vi hoppas kunna utveckla verksamheten ytterligare. Detta är en offensiv satsning. Vi satsar också stort på att elektrifiera stora delar av fordonsflottan för att minska klimatavtrycket från våra budbilar.”