Svensk Hemleverans miljömål

Arbetet för att minska vår negativa miljöpåverkan är i huvudsak koncentrerat till våra fordon och dess utsläpp av koldioxid. Vi ska genom ett antal åtgärder kontinuerligt minska våra utsläpp av koldioxid. 

Vårt mål är att vara fossilfria till år 2030, i enlighet med FN:s globala mål Agenda 2030.
 

Vi ska nå eller överträffa vårt miljömål genom att:

  • I möjligaste mån använda fordon som släpper ut så lite koldioxid som möjligt, utan att äventyra säkerheten för vår personal eller minska effektiviteten.  
  • Till och med 2030 årligen byta ut en rimlig mängd fordon som drivs med bensin/diesel mot miljöfordon, till exempel elbilar, hybrider etc.
  • Fordon körs på sådant sätt så att utsläpp av koldioxid minimeras. I merparten av våra fordon finns utrustning som hjälper chauffören att köra på ett miljövänligt och säkert sätt. 
  • Arbeta med ständig förbättring och systematiskt säkerställa att vårt arbete ger resultat.   
  • Använda IT-system och annan teknik för att skapa så effektiva rutter som möjligt.
  • Engagera och involvera våra medarbetare.