Svensk Hemleverans miljömål

Arbetet för att minska vår negativa miljöpåverkan är i huvudsak koncentrerat till våra fordon och dess utsläpp av koldioxid. Vi ska genom ett antal åtgärder kontinuerligt minska våra utsläpp av koldioxid.

Vårt mål är att minska utsläpp av koldioxid från våra fordon med 20 % mellan 1 januari 2018 och 31 december 2020.

Vi ska nå eller överträffa vårt miljömål genom att: