Svensk Hemleverans
Hela vägen hem

Kontakt

Adress Huvudkontor
Svensk Hemleverans HB, 601 83 Norrköping
Svensk Hemleverans Norr AB, 971 83 Luleå

Växelnummer
075-245 60 00
0920-26 27 00

Säljare

Gotland

Ken Rohnström
0708-57 19 62
ken.rohnstrom@svhl.se

Uppland, Östergötland,
Västervik och Vimmerby

Billy Carlsson
0703-73 34 26
billy.carlsson@svhl.se 

Norrbotten

Jacob Bergström
0722-35 44 14
jacob.bergstrom@svhl.se

Luleå Mail
0920 – 102 22

Boden Mail
0921 – 177 60