I spåren av Corona ser vi ett förändrat konsumtionsbeteende där svenska e-handeln har haft en rekordtillväxt med 40 procent 2020. Svensk Hemleverans har växt ur lokalerna för pakethantering och en ny terminal är nödvändig för att säkerställa hanteringen av de ökade volymerna.

Den nya terminalen är en utbyggnad av befintlig tryckerifacilitet på Torvinge i östra Linköping, en mycket bra strategiskt plats för logistik och närhet till E4.

Bygglovet för den cirka 4000 kvm stora utbyggnaden beviljades i slutet av maj och nu inleds förberedande markundersökningar och projektering.  Byggstarten är planerad till september/oktober och byggnaden beräknas vara färdig att ta i drift senast i september 2022. Projektet leds av NTM Fastighet.

  • Det här är en investering som kommer underlätta direkt i det dagliga arbetet för våra medarbetare, men även i ett strategiskt perspektiv där vi bygger för framtiden, säger VD Mattias Ternstedt.

Svensk Hemleverans hanterar paket från e-handlare som är anslutna till tjänsten Early Bird samt från den e-handel som lanserades på koncernens redaktionella sajter för ett år sedan..

  • Vår paketaffär ökade med över 200% föregående år och vi ser en fortsatt stark tillväxt framåt. Kombinationen av att dela ut paket tillsammans med morgontidningen är starkt ur ett hållbarhetsperspektiv och upplevs positivt av kunderna som får leverans hela vägen hem, berättar Mattias Ternstedt om verksamheten.