Name: Mohammad Nur Hossain Talukder

In Svensk Hemleverans since: 2007–2012, then again from August 2017.

Location: Linköping

What do you do during a night at work?

I work every night with distribution of papers, like Östgöta Correspondenten and other papers like DN, SVD, DI, NYT, ATL, HV, HJ but also letters and packages. I start at 02.00 and finish around 06.00. I get information about when the papers come and then I leave to start work. When I get to the bundle place I check the mobile route update that everything is there and then I start the distribution. We have a route map in the phone which we follow and if anything is wrong, missing or I need something I call the night foreman. My work is to ensure the distribution of all newspaper and letters on time.

Why do you work at Svensk Hemleverans?

I think it is very interesting to work here. I like to work during the night, so I have the day free for other things. During the day I can work in other places or study. Sometimes it is difficult of course, but I really enjoy working here.

What is the best part of your job?

The best part of my job is to distribute at night, it is good money for working a short amount of time and good benefits.

What do you do when you are not working with us?

I study in the University, learn Swedish and work on developing myself.


Namn: Mohammad Nur Hossain Talukder

Hos Svensk Hemleverans sedan: 2007–2012, sedan åter från augusti 2017.

Område: Linköping

Vad gör du en natt på jobbet?

Jag arbetar natt med att distribuera morgontidningar, så som Östgöta Correspondenten och även andra tidningar så som DN, SVD, DI, NYT, ATL, HV, HJ, utöver detta delar jag även ut brev och paket. Jag börjar arbetet vid 02.00 och slutar runt 06.00. Jag får information om när tidningarna och det andra kommer och då åker jag för att börja arbetet. När jag kommer till buntplatsen så kollar jag i mobilen efter uppdateringar på rutten och så att allt finns där för att sedan starta distributionen. Vi har en karta i telefonen som vi följer och om något händer eller jag behöver något så kontaktar jag vår nattförman.

Varför arbetar du hos Svensk Hemleverans?

Jag tycker det är väldigt intressant att arbeta här. Jag tycker om att arbeta nattetid, för det innebär att jag får dagen fri för att göra andra saker. Under dagtid kan jag exempelvis arbeta på en annan arbetsplats eller studera. Ibland är det självklart svårt, men jag tycker väldigt mycket om att arbeta här.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att distribuera under nattetid, vilket innebär en bra kompensation för ett kort arbetspass samt goda förmåner.

Vad gör du när du inte arbetar här hos oss?

Jag studerar på Universitetet, lär mig svenska och arbetar med att utveckla mig själv.