Integritetspolicy för mottagare

Den här integritetspolicyn är till för att du som faktisk eller potentiell mottagare av försändelser som brev, tidningar och paket som skickas via Svensk Hemleverans HB samt Svensk Hemleverans Norr AB (”vi” eller ”oss”) ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att se till att du får dina försändelser till din rätta adress. Uppgifterna sparas i ett adressregister. När en av våra kunder skickar försändelser till dig matchar vi uppgifterna på försändelsen med de uppgifter vi har om dig i vårt adressregister. På så sätt kan vi säkerställa att dina försändelser kommer fram till rätt adress. Vi behandlar även dina personuppgifter för support, klagomålshantering, felsökningsändamål och intern förbättring av verksamheten.

Om något har gått fel i utdelningen behöver vi utreda vad felet är för att kunna säkerställa att du fortsättningsvis får dina försändelser utdelad till rätt adress. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose våra kunders intresse av att kunna skicka försändelser, vårt intresse av att kunna dela ut försändelser och mottagarnas intresse att ta emot försändelser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
För att kunna sortera och dela ut försändelser till dig samt hantera adressändringar kan vi komma att behandla följande av dina personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Uppgifter om adressändring
 • Egenskaper för adressen som styr hur utdelningen går till

För support, klagomålshantering-, felsökningsändamål och intern förbättring av verksamheten kan vi komma att behandla följande av dina personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Uppgifter om dina eftersändningar
 • Uppgift om avsändaren
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Övriga uppgifter du delger oss vid kontakt i ett supportärende

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in fastigheternas adresser från Metria AB och uppdaterar ständigt vårt adressregister, både själva och med hjälp av våra samarbetspartners. Vi kan också få dina personuppgifter från Svensk Adressändring AB i samband med att du beställt en adressändring eller eftersändning eller i de fall Svensk Adressändring AB vidareförmedlar förändringar gällande din folkbokföringsadress eller särskild postadress till postoperatörerna.

Om något har gått fel och du kontaktar oss kan vi få dina personuppgifter från dig eller från någon annan som rapporterar felet.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter?
Endast de personer hos oss som behöver använda dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter får behandla personuppgifterna för angivna ändamål. Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter till följande utomstående aktörer för följande ändamål:

 • Andra postoperatörer; för att kunna dela ut försändelser till dig
 • Vår externa kundtjänst; för att kunna ge support, hantera klagomål samt genomföra felsökning
 • Konsultföretag och leverantörer inom IT sektorn; för utveckling och drift av IT-system
 • Myndigheter; i samband med granskning och tillsyn

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter olika länge beroende på ändamålet med behandlingen. För att säkerställa att du kan få dina försändelser sparar vi dina uppgifter i vårt adressregister så länge som du är mottagare i vårt utdelningsområde. För support- och felsökningsändamål samt intern förbättring sparar vi dina personuppgifter i maximalt 18 månader.

Vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter?
Om du vill att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller raderar uppgifter om dig kan du kontakta oss.

Vill du ha en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig?
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss på kvalitet@svhl.se. Ange namn, adress, postnummer och postort i din fråga. Registerutdrag kan av säkerhetsskäl bara lämnas rörande det namn och den adress som angivits i frågan. Svaret kommer av samma anledning att skickas till den angivna adressen. Vi kan därför inte lämna ut registerutdrag i digital form då vi inte med säkerhet kan identifiera den som önskar sådant eller mottagande digital adress.