Den bärande tanken i vår affärsidé är samdistribution. Det innebär att vi har med oss flera produkter till mottagaren under samma utdelningsrunda.
Det kan vara en morgontidning, ett antal brev samt ett eller flera paket.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!