Travronden, V75 Guiden, ATG:s gratisprogram, kampanjmaterial från ATG & Svenska Spel med flera är produkter som samdistribueras med morgontidningarna. Dessa administreras inte av Premo.

Har du frågor ska du vända dig direkt till utgivarens kundtjänst.

Interpress: 0200-88 88 00

Interpress: 0200-88 88 00

Tidsam: 020-57 56 55

ATG: 020-65 65 00

Svenska Spel: 020-78 83 55