Postlådan ska placeras i tomtgräns eller i lådsamling. Avståndet från mark till lådans inkast ska vara ca 100 cm. Detta enligt Post och telestyrelsens rekommendationer.