Brevinkastets lägsta höjd får vara ca 60 cm över golvet. Inkastets högsta höjd får vara ca 125 cm över golvet. Ett brevinkast ska vara minst 23 cm i bredd och 3 cm i höjd och får inte kräva mer än 8 Newton att öppna. Detta enligt Arbetsmiljöverket och Svensk Standard ( SS-EN 13724 ).