Du som vill arbeta som återförsäljare vänder dig direkt till Preserv. De hjälper dig att starta leveranser av morgontidningar, kvällstidningar, veckotidningar samt utländsk press. Preserv hjälper också till med administration kring ägarbyten