Svensk Hemleverans miljömål

Arbetet för att minska vår negativa miljöpåverkan är i huvudsak koncentrerat till våra fordon och dess utsläpp av koldioxid. Vi ska genom ett antal åtgärder kontinuerligt minska våra utsläpp av koldioxid.

Vårt mål är att minska utsläpp av koldioxid från våra fordon med 20 % mellan 1 januari 2018 och 31 december 2020.

Vi ska nå eller överträffa vårt miljömål genom att:

  • I möjligaste mån använda fordon som släpper ut så lite koldioxid som möjligt, utan att äventyra säkerheten för vår personal eller minska effektiviteten.
  • Till och med 2020 årligen byta ut cirka 20 fordon som drivs med bensin/diesel mot miljöfordon, t.ex. elbilar, hybrider etc.
  • Fordon körs på sådant sätt så att utsläpp av koldioxid minimeras. I merparten av våra fordon finns utrustning som hjälper chauffören att köra på ett miljövänligt och säkert sätt.
  • Använda IT-system och annan teknik för att skapa så effektiva rutter som möjligt.